Taules.

Taules és una important selecció de mobles taula tant grans com petites per a la llar, l’oficina i el contract.

La taula és un moble molt establert a la nostra cultura. Aquesta l’utilitzem de suport tant per menjar com per treballar.

És obvi que segons les necessitats a cobrir aquest productes adopta una o altra forma. Així doncs, com que moltes son les necessitats que cobreixen les diferents taules també molts seran els seus dissenys. Encara que només siguin per cobrir les necessitats estilístiques de l’usuari.