Habitacions Juvenils

Habitacions juvenils és un recull  d'idees de diversos mobles per moblar les habitacions dels joves de la casa. Per tant son: llits individuals, escriptoris, armaris, vestidors, espais de joc...

Les habitacions juvenils son el niu on creixen i es formen el millor de cada casa.

Cada jove és un mon i cada casa un altre, per tant no hi ha d'haver dues habitacions iguals. Així segur que hi ha una habitació diferent per a cada heroi.

El millor per un bon moblament és, primer de tot, fer un petit estudi de les necessitats a cobrir i de les possibilitats que ofereix l'espai. Junts ho podem fer i realitzar el disseny adient d'habitació juvenil.

Tot seguit us presentem un conjunt de propostes on inspirar-nos per dissenyar la vostra habitació. La classificació de les diferents propostes és segons la tipologia del llit o llits de l'habitació.

Image
Image
Image
Image
Image
Image