Avís legal

 

Informació General

Aquest lloc web és propietat de Mobles Gifreu nif: 40318431Y Adreça: Colom 22, 17834 Porqueres. Girona. Telèfon :972571327 e-mail:info@moblesgifreu.com

Drets sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen a mobles Gifreu o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. De forma general, queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, així com la seva transformació o alteració.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la web de mobles Gifreu - Framing.

Usos prohibits i permesos


Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, els creacions i a els signes distintius referits abans sense l ' autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació Vigent.

No obstant això, a compte quant i risc propi, l 'usuari pot descarregar o fer 1 còpia d'aquests elements exclusivament per a us personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de Propietat intel·lectual o industrial de mobles Gifreu. Especialment, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no vol dir cap Autorització o Llicència sobre els drets de Propietat de mobles Gifreu.

Queda prohibit, tret dels casos en que mobles Gifreu ho autoritzi expressament, establir enllaços o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de mobles Gifreu diferents de la pàgina principal del su portal, com també presentar les pàgines web de mobles Gifreu o la informació que aquestes contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Política de Privacitat

La Política de Privacitat de mobles Gifreu és de data 22/5/2018

La teva privacitat és important per mobles Gifreu. Per això tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix si s'escau. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Mobles Gifreu estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries.

Cookies i altres tecnologies


Els llocs web, els serveis en línia, les aplicacions interactives, els missatges de correu electrònic i els anuncis publicitaris de mobles Gifreu poden emprar cookies i altres tecnologies, com etiquetes de píxels i balises web. Aquestes tecnologies ens ajuden a entendre millor la conducta dels usuaris, ens indiquen quines parts de les nostres pàgines web han visitat i faciliten i mesuren l'eficàcia dels anuncis publicitaris i les cerques a Internet. Tractem la informació recopilada per les galetes i altres tecnologies com dades de caràcter no personal. No obstant això, en la mesura que la legislació local consideri les adreces IP i altres identificadors similars com a dades de caràcter personal, també tractarem aquests identificadors com a dades de caràcter personal. Igualment, quan es combinin dades de caràcter no personal amb dades de caràcter personal, es tractaran les dades combinats com a dades de caràcter personal als efectes de la present Política de Privacitat.

Utilitzem aquestes dades per conèixer i analitzar tendències, administrar la pàgina web, obtenir informació sobre la conducta dels usuaris a la pàgina web, millorar els nostres productes i serveis, així com per recopilar dades demogràfiques sobre els nostres usuaris en general. Mobles Gifreu podrà utilitzar aquestes dades en els serveis de màrqueting i publicitat.

 
 
www.moblesgifreu.com
 
 

Il·lusionem els amants de l'interiorisme i la decoració.