Mobles menjador

Us presentem una selecció de diferents dissenys de mobles menjador.

Aquests els podem diferenciar pel seu ús o bé pel seu estil.

Per funcionalitat al menjador i sol haver el moble bufet, no hi pot fallar la TAULA GRAN i ELS SEUS SATÈLITS: CADIRES, BANCS, TABURETS...

Als habitatges actuals a l'espai anomenat menjador també s'aprofita per fer-hi altres usos com a sala principal. Sovint hi trobem llibreries, mobles televisor, expositors, vitrines, i cada dia més escriptoris...

Els mobles es poden classificar en diferents estils i èpoques, n'hi han molts. Nosaltres fem una selecció per estils actuals i propers al tarannà de la societat actual.

Classificació mobles menjador per ús.

Taula i cadires.

Els mobles bàsics per a tot menjador son la taula i els seus satelits les cadires.

Mobles Bufet.

El moble bufet és bàsicament un moble contenidor apaïsat per desar la vaixella i altres. Aquest acompanya el conjunt de taula i cadires.

Mobles Contenidor.

Aquests mobles poden tenir una funció similar a la del moble bufet però es diferencien d'aquest perl seu volum queneral quadrat o vertical. Tot sovint es presenten en grups de dos "Twins".

Llibreries.

Les llibreries tot sovint també estan al menjador com a sala gran i important de l'habitatge.

Composició moble TV.

Tot sovint al mateix espai del menjador de l'habitatge hi ha el moble destinat a suportar o acompanyar la televisió.

Aquestes composicions de mobiliari poden ésser d'us exclusiu per la televisió o bé d'us compartit. Els pot acompanyar una llibreria, un moble contenidor, una vitrina, un expositor...