Cadira Nim entapissada color

Cadira Nim entapissada.

Cadira Nim entapissada és un excel·lent producte Inclass.

Ofereix multitud de combinacions d’acabats. Així la podem adaptar a infinitat d’ambients.

Inclass és una important empresa dedicada a la fabricació de mobles de disseny contemporani.
Amb una manufactura local i un enfocament global, a creat productes innovadors en col·laboració amb grans dissenyadors internacionals.
Productes que neixen amb la finalitat de crear espais inspiradors i moderns on la gent pugui relacionar-se, treballar i viure millor.
Així, Inclass ofereix una àmplia gamma de productes i aposta per la polivalència d’ús. Tot aixó, amb mobles ideats per a contextos diversos tant d’ús públic com privat.
Tanmateix, els seus dissenys són reconeguts arreu del món per la seva elegància essencial, les seves línies pures i el seu esperit atemporal.
És important remarcar que tota la producció es realitza localment combinant l’artesania amb les últimes tecnologies.
També entenen la qualitat amb el client com a centre. Fabriquen productes de qualitat amb l’objectiu de satisfer i superar les seves expectatives.
Els seus mobles es fabriquen artesanalment. I saben que la bona qualitat depèn de tres factors. Un bon disseny,  una selecció de materials de qualitat i sobretot del bon fer del seu equip humà.
Inclass treballa segons els estàndards establerts en la norma ISO 9001. Així cada any s’estableixen objectius de qualitat clars, quantificables i s’apliquen criteris de millora de la qualitat contínua “TQM”.
L’empresa també aplica procediments de control i millora de la qualitat a totes les seves àrees.
Les matèries primeres són seleccionades i supervisades per garantir la seva qualitat i periòdicament s’avalua a tots els proveïdors.
Els nostres mobles són a més sotmesos a assajos de seguretat i durabilitat en laboratoris independents. Així aquests treballen segons les més estrictes normatives internacionals.
Tot això, fa que els nostres productes estiguin garantits durant 5 anys contra tot defecte de fabricació.
Finalment dir que son conscients de la seva responsabilitat amb l’entorn, la política de sostenibilitat i medi ambient constitueixen un dels eixos centrals de la seva activitat.

 

Descripció

Cadira Nim entapissada.

Cadira Nim entapissada és un excel·lent producte Inclass.

Ofereix multitud de combinacions d’acabats. Així la podem adaptar a infinitat d’ambients.

Inclass és una important empresa dedicada a la fabricació de mobles de disseny contemporani.
Amb una manufactura local i un enfocament global, a creat productes innovadors en col·laboració amb grans dissenyadors internacionals.
Productes que neixen amb la finalitat de crear espais inspiradors i moderns on la gent pugui relacionar-se, treballar i viure millor.
Així, Inclass ofereix una àmplia gamma de productes i aposta per la polivalència d’ús. Tot aixó, amb mobles ideats per a contextos diversos tant d’ús públic com privat.
Tanmateix, els seus dissenys són reconeguts arreu del món per la seva elegància essencial, les seves línies pures i el seu esperit atemporal.
És important remarcar que tota la producció es realitza localment combinant l’artesania amb les últimes tecnologies.
També entenen la qualitat amb el client com a centre. Fabriquen productes de qualitat amb l’objectiu de satisfer i superar les seves expectatives.
Els seus mobles es fabriquen artesanalment. I saben que la bona qualitat depèn de tres factors. Un bon disseny,  una selecció de materials de qualitat i sobretot del bon fer del seu equip humà.
Inclass treballa segons els estàndards establerts en la norma ISO 9001. Així cada any s’estableixen objectius de qualitat clars, quantificables i s’apliquen criteris de millora de la qualitat contínua “TQM”.
L’empresa també aplica procediments de control i millora de la qualitat a totes les seves àrees.
Les matèries primeres són seleccionades i supervisades per garantir la seva qualitat i periòdicament s’avalua a tots els proveïdors.
Els nostres mobles són a més sotmesos a assajos de seguretat i durabilitat en laboratoris independents. Així aquests treballen segons les més estrictes normatives internacionals.
Tot això, fa que els nostres productes estiguin garantits durant 5 anys contra tot defecte de fabricació.
Finalment dir que son conscients de la seva responsabilitat amb l’entorn, la política de sostenibilitat i medi ambient constitueixen un dels eixos centrals de la seva activitat.