Moble bufet Ios

Ios es un sistema de llibreries amb diferents possibilitats d’ample, alt i fons. Pot projectar-se a terra o suspesa. També pot separar ambients, té la opció de ésser ben acabada per tots costats. Compta amb la possibilitat d’acabat amb diferents xapes, colors laca mate o brillo.