Habitacions

definició:

habitació (del llatí habitare, ‘habitar’) és un espai distingible mitjançant una estructura. Usualment està separada d’altres espais interiors mitjançant passadissos i parets interiors i, de l’exterior, mitjançant parets exteriors. Normalment s’hi accedeix mitjançant una porta. També s’anomena cambra (del llatí camara, ‘sostre en forma de volta’). Històricament l’ús d’habitacions data almenys de la civilització minoica cap al 2200 aC, on excavacions a Akrotiri, a l’arxipèlag grec de Santorí, revelen habitacions clarament definides mitjançant cert tipus d’estructura